Sant Feliu de Guíxols, ES
(+34) 613 09 11 21
ferratacaladelmoli@gmail.com

Condicions Generals

0. Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.rocaventurascaladelmoli.com de què és titular DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT. L’adquisició de qualsevol dels productes comporta la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. Identificació

DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

El seu CIF és: 40537970X

El seu domicili social es troba a: c/Pamplona, 10, 17220, Sant Feliu de Guíxols

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que us detallem a continuació:

2. Comunicacions

Telèfon: (34) 613 09 11 21

Email: ferratacaladelmoli@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Els serveis oferts, juntament amb les principals característiques dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

SERVEIS:

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals d’aquests i el preu, apareixen a la pantalla.
DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSIT es reserva el dret de decidir, en tot moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSIT es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels serveis oferts.

Un cop dins de www.rocaventurascaladelmoli.com i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, fet que suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.rocaventurascaladelmoli.com.

3. Preus, despeses i impostos

Els preus dels serveis que es recullen a www.rocaventurascaladelmoli.com vindran expressats en euros a no ser que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i qualsevol que sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les característiques, les ofertes, els descomptes, etc. es reflecteixen a cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.rocaventurascaladelmoli.com.

Els serveis tenen IVA inclòs.

El tipus dIVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

4. Procés de compra i/o contractació

Per realitzar qualsevol compra a www.rocaventurascaladelmoli.com, cal que el client sigui major de 18 anys.

A més, caldrà que el client es registri a www.rocaventurascaladelmoli.com a través d’un formulari de recollida de dades on es proporcioni a DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privadesa de DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT.

Els passos a seguir per fer la compra són:

Accediu a la web i realitzeu la compra d’activitats o lloguer de material

L’única forma de pagament serà amb targeta de crèdit o dèbit.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en fer la comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per correu electrònic.

6. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

DANIEL JIMÉNEZ podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les condicions específiques.

7. Atenció al client i reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de DANIEL JIMÉNEZ EXPÒSIT el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon (34) 613 09 11 21, bé a través de l’adreça de correu electrònic ferratacaladelmoli@gmail.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis online que es troba disponible al següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr /.

8. Legislació aplicable

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola vigent.